Đại lý nước khoáng Vĩnh Hảo tại quận 3


090 338 74 76